SHOKUYODO

Voeding voor gezondheid en duurzaam leven

Activiteiten Teksten Recepten Achtergrond Verwijzingen Overzicht

Potluck meal - Macrobiotische onderzoekingen

Activiteiten:

Potluck meal Macrobiotisch consult Gember compres Basis macrobiotiek

Bijeenkomsten in Rotterdam Blijdorp - eerste zaterdag van de maand
van 17:00 - 20:30 uHet veranderen van voedingspatroon kan ons confronteren met verschillende uitdagingen. Hoe kom ik aan recepten? Wat betekent het voor de planning van de maaltijden? Wanneer we ons richten op het verbeteren van onze conditie, kunnen zich bijvoorbeeld verschijnselen van ‘ontgifting’ voordoen. Hoe ga ik om met ‘lekkere trek’? Hoe zorg ik voor voldoende afwisseling? Hoe voorkom ik terugval in oude patronen?


Het doel van de avonden is het elkaar aanreiken van ideeen en uitwisselen van ervaringen. We beginnen de avond met samen eten en genieten van ieders bijdrage aan de maaltijd. We betrachten hierbij een zekere rust, zodat we niet vergeten goed te proeven. Na het eten richten we onze aandacht op een geschreven tekst of iets anders dat inspireert tot bezinning op een onderwerp in verband met voeding. De afsluiting van de avond bestaat in het geven en ontvangen van een gembercompres. Het programma is globaal als volgt:

De ‘potluck’ maaltijd betekent dat we allemaal een onderdeel van de maaltijd bereiden. Dit is direct een onderdeel van ieders bijdrage aan de avond.

De tekst die we bespreken kiezen we in onderling overleg. We selecteren uit een rijke schat aan teksten en andere middelen om ons gesprek en gedachtenvorming te voeden. Daar macrobiotiek ons hele grote leven omvat, hebben we veel mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en verbanden te leggen. Behalve een beschouwende tekst kan dit bijvoorbeeld ook een gedicht of een film zijn.

Om de vertering van alles te ondersteunen bieden we elkaar ter afsluiting van de avond een gember compres aan!

Data: 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september en 5 oktober.

We delen met elkaar de gemaakte kosten.

Informatie en opgave: Boudewijn Koole - 06 11 442 196 of compose e-mail (infoATshokuyodo.nl)

last update: 28 mei 2012 - reageren: compose e-mail (infoATshokuyodo.nl)

hosted by: AppleISP